Printtiä ja sähköistä

Viesti menee tehokkaasti perille,
kun ajoitus, kohderyhmät
ja välineet on oikein valittu.

Markkinointiviestintä
• asiakaslehdet, esitteet, messu- ja
näyttelyaineistot, julisteet, mainokset
Mediatiedotteet
• tiedotteet koti- ja ulkomaille haluamillasi
kieliversioilla sekä valituille kohderyhmille
Mediatilaisuudet
• kutsut, tiedotusaineistot ja
tilaisuuden järjestelyt
Nettisivut
• verkkosivujen sisältöjen tuottaminen,
uudistaminen ja ylläpitäminen
Tekstit
• tekstien tuottaminen, oikoluku ja muokkaaminen
Tuotelanseeraukset
• uutuustuotteiden ja muiden innovaatioiden
markkinatiedotteet sekä esittelytilaisuudet
Yritysjuhlat
• tilaisuuksien kokonaisvaltainen suunnittelu,
budjetointi ja käytännön järjestelyt
Yritysviestintä
• henkilöstölehdet, tiedotteet, vuosikatsaukset,
yrityskohtaiset viestintäsuunnitelmat ja -budjetit,
yrityshistoriat, yritysvierailujen suunnittelu
ja toteutus